GODS KERK

Pinkster MI

INTERNATIONAAL HOOFDKANTOOR

IN DEZE

Wij geloven

"Gaat daarom en onderwijst alle volken, hen dopend in de
naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest; ze leren houden
al de dingen die ik je heb opgedragen; en zie, ik ben met jullie allemaal
dagen, tot het einde van de wereld. Amen."
-Matteüs 28:18-20

MISSIE

Bevordert en versterkt de eenheid van gelovigen en onderhoudt de coördinatie van de administratieve structuren van de Pentecostal Church of God, International Movement.

VISION

Wij zijn een kerkelijke structuur die erop gericht is alle middelen te gebruiken om het grootste aantal landen ter wereld te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Een kerk geleid door de Heilige Geest, die de verspreiding van het evangelie op alle continenten ondersteunt, met aanwezigheid in 100 landen en een miljoen leden in 10,000 kerken.

0
LANDEN
0
KERKEN
0
WERELDWIJD LIDMAATSCHAP
0
WERKNEMERS

NIEUWS & ACTIVITEITEN

"En hij zei tegen hen: de oogst is echt geweldig, maar
de arbeiders weinig; bid daarom tot de Heer van de
oogst die arbeiders naar zijn oogst stuurt.”

– Lukas 10:2

Levens

Levens

serveert

serveert

Nu

Nu

Geniet van
onze

Middelen