GOD SE KERK

Pinkster MI

INTERNASIONALE HOOFKANTOOR

IN HIERDIE

Ons glo

“Gaan dan heen, leer al die nasies, en doop hulle in die
naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees; leer hulle om te hou
al die dinge wat Ek jou beveel het; en kyk, Ek is met julle almal
dae, tot aan die einde van die wêreld. Amen."
– Matteus 28:18-20

SENDING

Bevorder en versterk die eenheid van gelowiges en handhaaf die koördinering van die administratiewe strukture van die Pinksterkerk van God, Internasionale Beweging.

BESKOU

Ons is 'n kerklike struktuur wat daarop gefokus is om alle hulpbronne te rig om die grootste aantal lande in die wêreld met die evangelie van Jesus Christus te bereik. 'n Kerk gelei deur die Heilige Gees, wat die bevordering van die evangelie op alle vastelande ondersteun, met 'n teenwoordigheid in 100 lande en 'n miljoen kiesers in 10,000 XNUMX kerke.

0
LANDE
0
KERKE
0
WERELDWYDE LIDMAATSKAP
0
WERKERS

NUUS & AKTIWITEITE

“En Hy sê vir hulle: Die oes is waarlik groot, maar
die werkers min; bid daarom tot die Here van die
oes wat arbeiders in sy oes instuur.”

– Lukas 10:2

Vive

Vive

dien

dien

Ora

Ora

Geniet
ons

Hulpbronne